Katılım Koşulları

Katılım Koşulları

1- FordLife Card; Ford Otosan, Ford Otosan Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri ile programa katılacak diğer işyerlerinde müşterilere genel ve özel kampanyalar, müşteri memnuniyeti anketleri, promosyon ve indirimler, tanıtım ve bilgilendirmeler, doğrudan pazarlama aktiviteleri, alış-veriş karşılığında indirim kazanma, düzenlenen aktivitelere katılma gibi imkanlar sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir sadakat ve doğrudan pazarlama programı olup, kartn mülkiyeti Ford Otosan’a aittir.

1- FordLife Card; Ford Otosan, Ford Otosan Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri ile programa katılacak diğer işyerlerinde müşterilere genel ve özel kampanyalar, müşteri memnuniyeti anketleri, promosyon ve indirimler, tanıtım ve bilgilendirmeler, doğrudan pazarlama aktiviteleri, alış-veriş karşılığında indirim kazanma, düzenlenen aktivitelere katılma gibi imkanlar sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir sadakat ve doğrudan pazarlama programı olup, kartn mülkiyeti Ford Otosan’a aittir.

2- Ford LifeCard kullanımı sadece 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş gerçek kişiler için geçerli olup, tüzel kişilerin kullanması ve/veya filolar için kullanılması mümkün değildir.

3- Müşteri’nin, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve araç sahibi olduğu hususları, Müşteri tarafından Yetkili Servise/Yetkili Satıcı’ya ibraz edilecek araç ruhsatı üzerinden teyit edilecek ve Kart yalnızca ruhsatta bilgilerine yer verilen aracın plakasına tanımlanmış olacaktır. Müşteri’nin birden fazla aracının bulunması halinde, her bir araç için Ford Kart Başvuru Formu’nun ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

4- Müşteri’nin Ford LifeCard’dan; Ford Otosan Yetkili Satıcı veya Servislerinde faydalanabilmesi için Müşteri, Kart ve Kayıtlı Araç bilgilerinin eşleşmiş olması gerekmektedir. Müşteri kartını teslim aldığı an itibariyle, Ford Otosan Yetkili Satıcı ve Servislerinin yanı sıra programa katılan diğer işyerlerinde de kullanmaya başlayabilecektir.

5- Müşteri, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nde yapacağı servis harcamaları karşılığında, Ford Otosan tarafından belirlenecek şekilde araç alım indirimi kazanacaktır. Söz konusu araç alım indirimi ilgili Müşteri tarafından; Ford Otosan Yetkili Satıcıları’ndan yapılacak olan yeni araç alımlarında ve kart sayısından bağımsız olarak yılda sadece bir defaya mahus olmak üzere kullanılabilecektir. Buna göre, Müşteri’nin Ford Otosan Yetkili Servisleri’nde kart kullanarak yapacağı orjinal yedek parça ve işçilik hizmeti alımlarındaki toplam harcamaları dikkate alınarak, Ford Harcama Skalası’na göre, yeni araç alımlarında belirli oranlarda indirim sağlanacaktır. Müşteri’nin birden fazla aracının bulunması halinde, Ford Harcama Skalası’na esas alınacak harcamaları, sahip olduğu kartlar için birlikte değerlendirilecek olup, birden fazla aracı olan Müşterilerin bulunduğu indirim skalası, sahip olduğu tüm kartları ile yaptığı toplam harcamalara göre tespit edilecektir. 
İşbu Katılım Metni tarihi itibariyle Ford Harcama Skalası aşağıdaki gibidir:

 
Toplam Ford Mekanik Harcama (TL) Araç Alım İndiirmi (TL)
0-2.000 0
2.001-4.000 250
4.001-6.000 500
6.001-7.500 750
7.501-15.000 1000
15.001 ve üzeri 1500

 

 

6- Müşteri, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nde yapacağı servis harcamaları üzerinden, Ford Otosan tarafından belirlenecek şekilde servis sadakatine bağlı yaş indirimi kazanacaktır. Söz konusu yaş indirimi, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nden Ford LifeCard ile yapılacak olan orjinal yedek parça ve işçilik hizmeti alımlarında kullanılabilecektir. Buna göre Müşteri Program’a dahil olmasını takiben ilk defa kart kullanarak yapacağı orjinal yedek parça ve/veya işçilik hizmeti alımlarında, kayıtlı aracının yaşı dikkate alınarak aşağıda belirtilen oranlarda indirimden faydalanacaktır. Müşteri’nin takip eden orjinal yedek parça ve/veya işçilik hizmeti alımlarında yaş indirimden faydalanabilmesi için ise, son 15 ay içerisinde en az bir defa Ford yetkili servislerinden minimum 199tl'lik periyodik bakım veya Eko Servis hizmeti alımı yaparak, daha sonraki orijinal yedek parça ve/veya işçilik hizmeti alımlarınızda yaş indirimden faydalanabilirsiniz. Bu şartın sağlanması halinde Müşteri’nin kayıtlı aracının yaşı dikkate alınarak kendisine, Ford Otosan Yetkili Servisleri’nden Ford LifeCard kullanarak yapacağı orjinal yedek parça ve işçilik hizmeti alımlarında aşağıda belirlenen oranlarda indirim sağlanacaktır:

 

 

Yaş İndirim Oranı
0 - 1 yıl (0-12 ay) -
2. yıl (13-24 ay) 5%
3. yıl (25-36 ay) 10%
4. yıl (37-48 ay) 15%
5. yıl (49-60 ay) 20%
6. yıl ve sonrası (61 ay -) 25%
Kart kullanılmak suretiyle elde edilebilecek olan yaş indirimleri sadece Kayıtlı Araç için söz konusu olabilecektir. 

 

7- Ford LifeCard, tek başına bir ödeme aracı olmadığı gibi, kredi kartı özelliği de bulunmamaktadır. Bu sebeple, nakit, banka kartı, kredi kartı vb. bir ödeme aracı olmaksızın yapılacak alımlarda kullanılamayacaktır. Kart aracılığıyla sunulacak kampanya, promosyon ve indirim vb. avantajlar toplam satın alım bedelinden yüksek olsa dahi nakte çevrilemez ve nakit iadesi yapılamaz. Kartta biriken indirim ve diğer faydaların nakte çevrilmesi mümkün değildir.

 

8- Ford LifeCard aracılığıyla sunulacak kampanya, promosyon ve indirim vb. avantajlar, Ford Otosan tarafından Kart’tan bağımsız bir biçimde sunulabilecek olan diğer faydalar ve sadakat programları ile birlikte Ford Otosan onayı olmaksızın kullanılamayacaktır.

9- Müşteri, Ford Otosan tarafından herhangi bir gerekçe göstermeye gerek olmaksızın Ford Ford LifeCard’ının sona erdirilebileceğini, askıya alınabileceğini ve/veya değiştirilebileceğini, kartın iadesinin talep edilebileceğini kabul eder.

10- Müşteri de herhangi bir gerekçe göstermeksizin, bildirimde bulunmak suretiyle Ford LifeCard’ını iptal edebilir.

 

11- Müşteri tarafından Ford LifeCard’ın iptal edilmesi yahut Ford Otosan tarafından Program’ın sona erdirilmesi hallerinde; karta tanımlanmış olan tüm kampanya, indirim, promosyon vb. faydalar, kartın indirim kazanma ve harcama fonskiyonları da dahil olmak üzere, sona erecektir.

 

12- Kayıtlı aracın satılması durumunda, aracın yeni sahibi Ford Otosan Yetkili Servisleri’ne veya Yetkili Satıcıları’na güncel araç ruhsatıyla başvurarak, Başvuru Formu hüküm ve şartlarına uygun olarak, yeni Kart alabilecektir. Bununla birlikte aracın eski sahibine ait Ford LifeCard’ın ya da indirimlerin/faydaların, aracın yeni sahibine devredilmesi söz konusu olamayacaktır.

 

13- Müşteri, Kayıtlı Aracını satıp, Ford markalı yeni veya 2. El başka bir araç satın alması halinde, Ford Otosan’a başvurarak bilgilerini güncellemek suretiyle Ford LifeCard’ını, içerisindeki indirimler/faydalar ile birlikte, kullanmaya devam edebilir. Yeni araç alımı durumunda yaş indirimi en baştan başlayacaktır; ancak 2. El araç alımında yaş indirimi aracın yaşına göre belirlenir.

 

14- Programın suistimal edilmesi, Ford LifeCard’ın amacı dışında kullanımı, hileli davranışlarda bulunulması, fazla indirim/fayda kazanmak amacıyla mevzuatın ihlali ve/veya Ford Ford LifeCard Başvuru Formu’na aykırı bir biçimde kullanım yapılması hallerinde Ford Otosan, diğer tüm hakları saklı kalmak üzere, kartı iptal edebilecek ve Müşteri’nin Puanları’nı silebilecektir.

Önemli Bilgi

  • Web sitesinde kullanılan görseller ile ülkede satılan araçlar ve araçların donanım özellikleri farklılıklar gösterebilir.

  • Satılan araçlardaki mevcut donanım hakkında en güncel bilgi Ford bayilerinden alınabilir.

  • Web sitesi kullanım şartları ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Tarayıcınız desteklenmiyor

Farklı bir tarayıcı indirmek için aşağıdaki görsellerden birine tıklayınız.